Nieuws

Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen- VNG ledenbrief

De samenwerking in de waterketen is bestuurlijk en operationeel goed op gang gekomen. Dit blijkt uit de tweede inventarisatie over de voortgang en de resultaten van de aanpak in de (afval)waterketen. Sinds de vorige meting (mei 2011) zijn in het hele land forse stappen gezet in de samenwerking tussen gemeenten onderling en gemeenten en waterschappen. Lees meer

Alle waterwetgeving in één online handboek

Wie actief is in de wereld van het (afval)waterbeheer, heeft met veel wet- en regelgeving te maken. Daarbij wordt deze wereld gekenmerkt door een snelle opeenvolging van veranderingen. Veel wetten zijn gewijzigd, verdwenen of gekomen en het einde van de ontwikkelingen is voorlopig nog niet in zicht. Lees meer

Samenwerken in de afvalwaterketen is mensenwerk

Doelmatig samenwerken in het stedelijk waterbeheer begint bij interesse. We kunnen meer kwaliteit realiseren als we interesse tonen in wat anderen beweegt en in wat zich in de echte praktijk voordoet: klein, lokaal en concreet. Via interesse, begrip en waardering, ontstaat vertrouwen. Dan kan het échte samenwerken beginnen. Lees meer