Nieuws

Kennismaken met de pilot waterketenbedrijf Fryslân

Op vrijdag 2 november 2012 stond een bijzonder bezoek aan het Sneek op de agenda, op uitnodiging van wetterskip Fryslan en de gemeenten Sudwest Fryslan en Leeuwarden. Bestuurders en ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en een kernteam van de Unie van Waterschappen en de VNG lieten zich informeren over waterinnovatie in Friesland. Het werd een leerzame middag met veel interactie. Lees meer

Adviescommissie Water: Bestuurlijke balans in het waterbeheer

Op 6 november heeft de Adviescommissie Water (AcW) het advies ‘Bestuurlijke balans in het waterbeheer’ uitgebracht. Hierin reflecteert de AcW onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Willem Alexander op de organisatiestructuur van het waterbeheer en haar instrumentarium. Lees meer

Initiatieven in de regio in kaart

Sinds kort is een interactieve kaart met daarop de betrokken partijen bij de verschillende good practices en regio-cases online gezet. Lees meer

Van elkaar leren geeft energie

Op 26 september 2012 vond in Kasteel Groeneveld in Baarn het Symposium Waterketen plaats. Onder het motto ‘Stay connected’ konden de deelnemers ervaringen op het gebied van samenwerking in de (afval)waterketen delen. Daarnaast werd energie gedeeld in de workshops. Die hadden zowel een inhoudelijke als procesmatige invalshoek. Het symposium was weer een uitstekende gelegenheid om van elkaar te leren en tot nog meer synergie te komen. Lees meer