Nieuws

Benchmark Rioleringszorg 2013

Op 28 november is het koepelrapport van de Benchmark Rioleringszorg 2013 gepubliceerd. Dit is een landsdekkende benchmark met bijna volledige deelname van alle gemeenten over de wijze waarop gemeenten omgaan met hun taken voor het stedelijk waterbeheer. Lees meer

Rioolwaterzuiveringen presteren beter

De rioolwaterzuiverings-installaties van het Waterschap Groot Salland functioneren steeds beter. Die conclusie kan worden getrokken uit de landelijke Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012. Hiermee geven de waterschappen inzicht in de resultaten van het zuiveringsbeheer in Nederland. De nieuwe bedrijfsvergelijking laat zien dat Groot Salland op vrijwel alle aspecten goed presteert, zowel in relatie tot andere waterschappen als in vergelijking met voorgaande bedrijfsvergelijkingen.  Lees meer

Zes nieuwe coalities afgesloten tijdens het Watercoalitie Event

De Watercoalitie is op zoek naar energie in de samenleving bij publieke/private partijen en maatschappelijk  middenveld en probeert die te verbinden met de wateropgaven in en om het huis. Dat doet de watercoalitie door het ondersteunen van initiatieven van andere partijen. Het Watercoalitie Event is hier een goed voorbeeld van. Lees meer