Nieuws

Waterketen Gelderland

Wat gebeurt er in de praktijk op het gebied van samenwerking in de waterketen? Een mooi voorbeeld van een bottom-up-initiatief is het provinciebrede samenwerkingsverband ‘Toekomst Waterketen Gelderland' (TWG), waarin waterbedrijf Vitens participeert samen met Gelderse gemeenten, waterschappen en de provincie. Lees meer

Nieuw bestuur Groot Salland 'op stoom'

Het nieuwe algemeen bestuur (AB) van Groot Salland heeft in zeven bijeenkomsten volledige inzage gekregen in het beleid en de taken van het Waterschap Groot Salland. Afgelopen week vond de laatste sessie plaats waarbij de thema's ambassadeurschap en woordvoerderschap centraal stonden. Lees meer

Ondertekening Convenant Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat met alle gemeenten, waterschappen en (drink)waterbedrijven in de provincie meer en actief samenwerken om de kosten van drinkwater- en afvalwaterzuiveringstaken in de hand te houden. Binnen enkele jaren moeten veel riolen worden vervangen. Door samen te werken komt er meer kennis en kunde beschikbaar om dit efficiënt uit te voeren. Eind 2007 ondertekende dijkgraaf Monique de Vries namens het hoogheemraadschap in Museum De Cruquius het 'Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland'. Lees meer

Akkoord intensieve samenwerking afvalwaterketen

Op woensdag 23 januari hebben de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch en Vught, Rijkswaterstaat, waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas afgesproken om intensief te gaan samenwerken in de afvalwaterketen. Om aan de strengere internationale kwaliteitsnormen van oppervlaktewater te kunnen voldoen, is intensieve samenwerking in de afvalwaterketen noodzakelijk. Het komende jaar onderzoeken de partners hoe zij de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater in de regio ’s-Hertogenbosch op de slimste manier kunnen regelen. Tegen de laagst maatschappelijke kosten! Lees meer