Nieuws

Zelf doelen centraal stellen

Het Bestuursakkoord Water daagt gemeenten en waterschappen uit om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagstukken in de waterketen op te lossen. Kosteneffectiviteit van investeringen en efficiëntie in uitvoering staan voorop. De komende jaren zal de werkwijze ingrijpend veranderen Lees meer

Bijeenkomst Rotterdam

Woensdag 15 oktober  2014 organiseerde Samenwerken aan Water een bijeenkomst in het hoofdkantoor van Evides in Rotterdam. ’Trekkers’ van diverse werkeenheden kregen na de ontvangstlunch eerst een rondleiding door de afdeling drinkwaterproductie van Evides.  Lees meer

Ambtelijke bijeenkomst in Amersfoort

Donderdag 28 augustus 2014 organiseerde Samenwerken aan Water in Amersfoort een Ambtelijke Trekkersbijeenkomst. ‘Trekkers’ van een aantal werkeenheden wisselden daar van gedachten over interessante thema’s rond samenwerken in de waterketen.   Lees meer