Nieuws

Verlengen levensduur van objecten in de afvalwaterketen

Freddy ten Kate (gemeente Deventer) is trekker van het Rivus-expertteam ‘Verlengen levensduur objecten afvalwaterketen': "Voor de vrij-verval-riolering kan circa 20% bespaard worden. In het regionale feitenonderzoek is hiervoor 10% aangenomen. Dit biedt Rivus de mogelijkheid om op dit belangrijke onderdeel meer dan de afgesproken besparingsambitie te behalen." Lees meer

Overhandiging van benchmarkrapport

Op 11 december overhandigde de Unie van Waterschappen het benchmarkrapport “Zuiver Afvalwater 2012” aan minister Schultz-Van Heagen en aan de voorzitter van de Visitatiecommissie Karla Peijs. Lees meer

Enthousiaste watertrainees zoeken werkplek

Inmiddels is de werving van jong water talent van start gegaan voor de achtste ronde van het Nationaal Watertraineeship, een sector breed traineeship voor pas afgestudeerde hbo- en wo-talenten in de watersector.   Lees meer

Benchmark Rioleringszorg 2013

Op 28 november is het koepelrapport van de Benchmark Rioleringszorg 2013 gepubliceerd. Dit is een landsdekkende benchmark met bijna volledige deelname van alle gemeenten over de wijze waarop gemeenten omgaan met hun taken voor het stedelijk waterbeheer. Lees meer

Rioolwaterzuiveringen presteren beter

De rioolwaterzuiverings-installaties van het Waterschap Groot Salland functioneren steeds beter. Die conclusie kan worden getrokken uit de landelijke Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012. Hiermee geven de waterschappen inzicht in de resultaten van het zuiveringsbeheer in Nederland. De nieuwe bedrijfsvergelijking laat zien dat Groot Salland op vrijwel alle aspecten goed presteert, zowel in relatie tot andere waterschappen als in vergelijking met voorgaande bedrijfsvergelijkingen.  Lees meer