Nieuws

Afspraken stedelijk waterbeheer in Friesland

Afspraken over de verdeling van taken en onderhoudskosten aan het water in bebouwde kernen zijn op donderdag 15 mei bekrachtigd door Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân en Roelof Bos, wethouder van de gemeente Dantumadiel.  Lees meer

Werken als één grondwaterbedrijf

Op 3 april 2014 is bekend geworden welke partij het grondwatermeetnet van vijf samenwerkende gemeenten in het Waterportaal Zuid-Oost Brabant gaat voorzien van peilbuizen en niveaumeters. Lees meer