Nieuws

Samenwerkingskansen in de waterketen

Woensdag 17 juni 2015 organiseerde Samenwerken aan Water weer een symposium. Plaats van handeling was ditmaal de Lutherse Kerk in Breda, waar vijf sprekers aanwezig waren. Gastheren Martijn Klootwijk en Jelle Roorda mochten een gevarieerd programma aanbieden. Lees meer

Loop een dag mee met een collega

Een dagje meelopen bij een collega bij een andere overheids-, kennisinstelling of een bedrijf is een snelle en makkelijke manier om de kennisdeling in de sector te vergroten, elkaars werelden beter te leren kennen en het netwerk te versterken. Na het succes van 2014 organiseert Platform WOW voor de tweede keer: de Week van de WOW-factor! Lees meer

Ledenbrief UvW & VNG

Gemeenten en waterschappen liggen goed op koers met de uitvoering van de afspraken over samenwerking in de waterketen.   Lees meer

Verbreed aanbod programma kenniscoaches

In de praktijk blijkt dat de inzet van kenniscoaches werkt. Het programma loopt tot eind 2016 en wordt uitgebreid met regionale bijeenkomsten, collegiaal advies en ondersteuning voor trekkers in de regio. Lees meer