Nieuws

Waterschappen staan voor innovatie in de waterketen

De waterketen efficiënter maken is en blijft het streven van de waterschappen. De Unie van Waterschappen waardeert daarom de aanmoediging van de Adviescommissie Water in haar advies van 20 april om innovatie in de waterketen verder te versterken. Lees meer

Afvalwater is waardevol

De gemeente Veghel organiseerde samen met Water Ontmoet Water (WOW) een bijeenkomst om daarmee de kansen in beeld te brengen die samenwerking biedt voor de diverse partijen: voor de lozer, de gemeente en de zuiveraar. Lees het verslag van deze dag en de daarbij behorende presentaties. Lees meer

Monitor BAW

Dinsdag 3 maart heeft de contactpersoon van jouw regio informatie ontvangen over de BAW-monitor. Naar aanleiding daarvan worden vragen gesteld over de samenhang en overlap van deze monitor en de Benchmark Rioleringszorg (2016).  Lees meer

LEF bijeenkomst “Samenwerken aan Water”

Hebben we lef? Durven we nu echt aan de slag. Hoe komen we van plannen naar echte actie in de samenwerking in de afvalwaterketen? Hoe kom je tot werkelijke samenwerking in de praktijk? Laat je inspireren door de deelnemers met good practices van samenwerking van binnen en buiten de sector en krijg inzicht in mogelijke obstakels voor samenwerking. Lees meer