Nieuws

Bijeenkomst Asset Management Zwolle

Op donderdag 24 maart 2016 vond de tweede bijeenkomst over assetmanagement in de waterketen plaats bij Vitens in Zwolle. Een kort verslag van de eerste bijeenkomst op 10 maart bij Oasen is hier te lezen. In deze tweede bijeenkomst stond opnieuw de vraag centraal op welke manier waterketenorganisaties rond assetmanagement elkaar kunnen ondersteunen en versterken.  Lees meer

Proeflocatie project Schone Maaswaterketen bekend

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland wordt de proeflocatie om microverontreinigingen zoals geneesmiddelenresten uit rioolwater te halen. Papendrecht is de ideale onderzoekslocatie voor het project Schone Maaswaterketen vanwege de opzet van de zuivering, waardoor het effect van de proef goed kan worden vastgesteld.   Lees meer

Waterbeheerplan (WBP5) vastgesteld door Rijnland

Goed waterbeheer is van groot belang voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland stelt elke zes jaar in een Waterbeheerplan vast welke maatregelen nodig zijn om de taken voor droge voeten en schoon water zo goed mogelijk uit te voeren. Lees meer