Nieuws

Impuls Ruimtelijke Adaptatie Breda

In de Impuls staat hoe Breda handen en voeten geeft aan (het beperken van) de gevolgen van de klimaatverandering. De Impuls bevat het programma voor het jaar 2016 op hetgebied van Ruimtelijke Adaptatie en is een financiële onderlegger voor de maatregelen. Lees meer

Verslag bijeenkomst Grifstede

Op woensdag 13 april was er een "Samenwerken aan Water" bijeenkomst in Utrecht. Doelgroep van deze bijeenkomst waren de medewerkers van alle regio’s en drinkwaterbedrijven. Lees meer