Nieuws

Zes nieuwe coalities afgesloten tijdens het Watercoalitie Event

De Watercoalitie is op zoek naar energie in de samenleving bij publieke/private partijen en maatschappelijk  middenveld en probeert die te verbinden met de wateropgaven in en om het huis. Dat doet de watercoalitie door het ondersteunen van initiatieven van andere partijen. Het Watercoalitie Event is hier een goed voorbeeld van. Lees meer

Delflandse regio tekent overeenkomst

Het transporteren en zuiveren van het afvalwater kan efficiënter waardoor 10 miljoen euro wordt bespaard. Op 22 november 2013 ondertekenen twaalf gemeenten en het waterschap binnen de Delflandse regio hierover een overeenkomst. Lees meer

Aanbieding update feitenonderzoek

Minister Schultz van Haegen heeft middels een brief de kamer geinformeerd over de uitkomsten van een aanvullend feitenonderzoek naar de mogelijke efficiencyvoordelen van een waterketenbedrijf.  Lees meer