Nieuws

Gemeenten pakken regenwateroverlast aan

Dit jaar hadden delen van Nederland al vroeg een heftig stortbuienseizoen. Veel mensen vragen zich af wat gemeenten doen om regenwateroverlast tegen te gaan en welke rol waterschap en bewoners hebben. Voor geïnteresseerden binnen en buiten het vakgebied geven we de stand van zaken. Lees meer

Ambtelijke bijeenkomst Rotterdam

Op woensdag 15 juni was Rotterdam de ontmoetingsplaats van de ambtelijke contactpersonen in de samenwerking in de waterketen. Tijdens diverse bezoeken en presentaties werden innovatieve oplossingen gedeeld waarbij de samenwerking met de stad, het waterschap en het drinkwaterbedrijf centraal stond. Lees meer