Nieuws

Nieuwe opties collectief zuiveren afvalwater

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft, mede in overleg met de Unie van Waterschappen, onderzocht hoe wettelijke belemmeringen kunnen worden weggenomen voor het collectief zuiveren van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen.  Lees meer

Afstudeeronderzoek hemelwater

Bas Janssen en Maik Gijsen zijn twee 4e jaar studenten aan de Hogeschool van Hall Larenstein en volgen de opleiding Tuin- en landschapsinrichting.  Lees meer