Nieuws

Column Hennie Roorda

Samenwerken aan Water werpt zijn vruchten af. Sinds het Landelijk Bestuursakkoord Water, werken gemeenten en waterschappen samen in de (afval)waterketen waarmee een stevige kwaliteitsverbetering en een aanzienlijke vermindering van de kostenstijging is gerealiseerd. Lees meer