Nieuws

Column Edward Stigter

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving. De decentrale overheden krijgen er in de Omgevingswet taken en bevoegdheden bij.  Lees meer