Nieuws

Waterketen Beleefroute app in Pijnacker

Het afvalwater uit onze huizen, de waterzuivering, de kwaliteit van het water in vaarten en vijvers: al die zaken staan centraal tijdens de Week van het water, die van 12 tot en met 21 mei in heel Nederland wordt gehouden.  Lees meer

Nieuwe opties collectief zuiveren afvalwater

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft, mede in overleg met de Unie van Waterschappen, onderzocht hoe wettelijke belemmeringen kunnen worden weggenomen voor het collectief zuiveren van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen.  Lees meer