Nieuws

Bouwstenen water in de Omgevingswet

Bouwstenen water in de Omgevingswet

Het Twents waternet (14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen) hebben samen met veel andere partners een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de Omgevingswet.

Er is uitgezocht hoe alle huidige en toekomstige watergerelateerde zaken vertaald kunnen worden in de instrumenten van de Omgevingswet. Dit is vervolgens samengevoegd in één document (handboek): Bouwstenen Water voor Omgevingswet. Hierdoor worden alle betrokkenen in gemeenten geholpen worden met het overzetten van zaken uit bijvoorbeeld het GRP naar Omgevingsvisie, -programma of –plan. Inclusief de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden in de besluitvorming. En kun je beter het interne gesprek aan over het invullen van de Omgevingswet.

Klik hier om het handboek te downloaden. 

Voor vragen kun je altijd terecht bij het Twents waternet: www.twentswater.net.nl

Gerelateerde regio's: