september 2019

Bouwstenen water in de Omgevingswet

Het Twents waternet (14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen) hebben samen met veel andere partners een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de Omgevingswet. Lees meer