Nieuws

Blue Deal vertegenwoordigd op World Water Week

Blue Deal vertegenwoordigd op World Water Week

De Nederlandse waterschappen bezoeken van 25 tot en met 30 augustus de World Water Week in Stockholm. Daar gaan ze in gesprek over de Blue Deal.

3.700 waterexperts uit 127 verschillende landen: vanuit de hele wereld komen waterexperts naar de World Water Week in Zweden. Samen zoeken ze naar manieren waarop goed waterbeheer kan bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke thema’s. Het evenement wordt georganiseerd door het Stockholm International Water Institute (SIWI).

Kennisuitwisseling

De Nederlandse waterschappen, onder de vlag van Dutch Water Authorities, zijn ook dit jaar weer aanwezig om kennis uit te wisselen. Hein Pieper, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen en portefeuillehouder internationaal, spreekt in Stockholm met onder andere de VN, de Wereldbank en de OESO. Het onderwerp van gesprek is de Blue Deal, het in april gelanceerde programma van de waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat.

Met water problemen voorkomen

“Als je bij water begint, kun je daarmee veel problemen voorkomen,” legt Pieper uit. “Water en voedselzekerheid horen bij elkaar, net als watertekort en klimaatvluchtelingen. Met de Blue Deal zijn we voor een lange periode actief in partnerschappen in landen met vergelijkbare uitdagingen als Nederland. In die partnerschappen werken we aan een sterke en duurzame organisatie van het waterbeheer. Daar leren we zelf ook veel van.”

Meer weten over de Blue Deal? Bekijk de film Blue Deal – The Movie.

bron: uvw.nl