augustus 2019

Delfland en tuinbouw werken samen aan schoon water

In glastuinbouwgebieden worden nog altijd stoffen gemeten in het oppervlaktewater die slecht zijn voor de kwaliteit van het water in sloten, vaarten en (zwem)plassen. Daarom heeft Delfland de gebiedsgerichte aanpak in het leven geroepen. Lees meer