Nieuws

Waterkwaliteit en biodiversiteit meten met citizen science

Waterkwaliteit en biodiversiteit meten met citizen science

Tijdens de Week van ons Water van 1 t/m 12 mei staat ook een vorm van citizen science centraal: waterdiertjes tellen. Deze data kan de waterschappen veel inzicht geven over de waterkwaliteit en biodiversiteit in kleinere wateren.

Op de website Waterdiertjes.nl kunnen vrijwilligers het hele jaar door aangeven welke beestjes zij in het water hebben gevonden. Bijvoorbeeld in een sloot in de buurt. Dat doen ze aan de hand van een lijst met de meest voorkomende soorten waarmee ze de beestjes kunnen herkennen.

Nuttig voor monotoring

Ecologen van de waterschappen kunnen deze informatie gebruiken voor de monitoring van het water. Blijkt uit de metingen dat het er slecht voor staat met de waterkwaliteit in een bepaald gebied? Dan kunnen de waterschappen hier meer aandacht aan geven.

Matthijs Begheyn, een van de bedenkers van het project: “Vorig jaar zijn we gestart met dit platform om te kijken of het werkt. Uit onderzoek blijkt nu dat de data van de vrijwilligers veel overeenkomsten vertonen met die van de professionals. Geschikte en betrouwbare data dus.”

Meer inzicht in kleine wateren 

De waterschappen richten hun metingen en maatregelen vooral op de grotere wateren, zoals rivieren en meren. Ook vanuit de Kaderrichtlijn Water ligt de focus hierop. De data die vrijwilligers in hun eigen buurt verzamelen, kan zorgen voor meer inzicht in het kleinere waternetwerk van slootjes, vijvers en beekjes.

Begheyn: “De kleine watertjes zijn het minst aangetast door vervuiling. Daarom kunnen juist deze wateren een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Waterdiertjes tellen is daarom erg nuttig en het leidt ook tot meer besef: bijvoorbeeld dat je door een natuurlijke vijver in je tuin aan te leggen al enorm kunt helpen.”

Waterdiertjes.nl is een initiatief van GLOBE Nederland, in samenwerking met onder andere de Unie van Waterschappen. Het project is gefinancierd door STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

> Waterdiertjes

> Vergelijking data vrijwilligers en professionals

> Factsheet voor waterschappen

bron: uwv.nl