Nieuws

Struviet uit rioolwater als meststof voor mais

Struviet uit rioolwater als meststof voor mais

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van mais. Op dit moment worden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest.

Timac Agro, producent, bewerkt struviet tot meststof. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van de struviet behouden. Struviet lost niet op in water waardoor de meststof niet uitspoelt in grond- en oppervlaktewater. Het komt beschikbaar door zuurvorming van het kiemende plantje en zo direct bij de wortel. Daardoor heeft het geen negatief effect op de waterkwaliteit of bodemleven. Een primeur op meerdere fronten.

“Grote opgaven als de klimaatverandering, energietransitie en de circulaire economie, zijn doorgedrongen tot ons werkveld.  Stapsgewijs werken we toe naar een volledig circulair denkende en opererende organisatie. Het is mooi om te zien dat deze grondstof een toepassing krijgt die aan meerdere doelen bijdraagt. Mais krijgt met de toepassing van ons struviet een goede start zonder dat dit de waterkwaliteit of bodem negatief beïnvloed.” - Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Waterschap Vallei en Veluwe

Gerelateerde regio's: