mei 2019

De groeiende waarde van water

Rijnland en Dunea zijn ervan overtuigd dat alleen door samenwerking een duurzame toekomst kan worden ontwikkeld. We willen een proactieve rol spelen in de maatschappelijke opgaven waar we als organisaties mee te maken hebben. Daarom organiseren we gezamenlijk een symposium op 6 juni 2019. Lees meer

Voortgang samenwerken aan water 2019

Hoe staat het met de regionale samenwerking in de waterketen? Wat is de voortgang en welke resultaten zijn er bereikt? Dit leest u in onze jaarlijkse ledenbrief 'Samenwerking in de waterketen'.  Lees meer

Column Freek Buijtelaar

Freek Buijtelaar is wethouder in Borger-Odoorn en portefeuillehouder water binnen de VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Sinds vorig jaar is hij lid van het Bestuurlijk overleg Waterketen.  Lees meer