Nieuws

Delfland gaat zoet water behouden, omgeving profiteert

Delfland gaat zoet water behouden, omgeving profiteert

Weet u het nog? De droogte van afgelopen zomer? Dat zal in de toekomst ongetwijfeld vaker voorkomen.

Het algemene bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft vandaag ingestemd met de realisatie van het project S.C.H.O.O.N. S.C.H.O.O.N. staat voor SChoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze.

“Delfland vindt het vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid én met het oog op actuele en toekomstige ontwikkelingen belangrijk om medicijnresten en andere ongewenste stoffen uit het water te verwijderen. Bovendien vinden we het belangrijk om dit extra gezuiverd afvalwater (= zoet water) te behouden voor het gebied. Zo dragen we bij aan sluiting van de kringloop en spelen we in op perioden van langdurige droogte.”, vertelt hoogheemraad Marcel Houtzager. “Kortom, duurzame zoetwatervoorziening en hergebruik van zoet water waardoor we meer zelfvoorzienend zijn en in de zomer minder gebruik hoeven te maken van water uit het Brielse Meer.”

Zoetwaterfabriek

Om afvalwater te kunnen hergebruiken heeft Delfland op afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen met de pilot ‘Zoetwaterfabriek’ onderzocht hoe het afvalwater, vooral tijdens de zomermaanden, nog schoner kan worden gemaakt. Daarvoor zijn verschillende zuiveringsmethoden uitgeprobeerd, gemeten hoe effectief die extra zuivering is en afgezet tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Daaruit is gebleken dat de beste techniek voor deze toepassing een extra zuivering met ozon en zand is.

Waterharmonica

Vanuit de Zoetwaterfabriek wordt het schone, maar ‘levenloze’ water ingelaten in het poldersysteem, waar het weer ‘gevitaliseerd’ wordt. Daarvoor wordt het gebied rondom het Vlaardingse natuurgebied De Rietputten ingericht als Waterharmonica. Dit is een moerasgebied waar het water op een zigzaggende manier (zoals bij een harmonica) door riet en waterplanten wordt geleid. Op deze manier is het water lang genoeg onderweg om de natuur zijn werk te laten doen. Zo wordt natuurlijk water gemaakt met zo’n hoge kwaliteit dat het verantwoord kan worden ingezet in sloten en vaarten, maar ook in de zwemplas van de Krabbeplas.

Lees het volledige artikel op hhdelfland.nl

Gerelateerde regio's: