Nieuws

Ledenbrief VNG

Ledenbrief VNG

In de Ledenbrief van de VNG is aandacht voor de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Waterketen

In november 2018 zijn in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie afspraken gemaakt over de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de financiering daarvan. Het kabinet heeft hiervoor € 20 miljoen beschikbaar gesteld, waarvoor nu drie trajecten worden gestart. In het bestuursakkoord is ook herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies via stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda´s de opgaven eind 2020 in beeld hebben gebracht. Lees de volledige ledenbrief via onderstaande downloadlink.

Download de ledenbrief