Nieuws

Landelijke inventarisatie van de voortgang van het Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Landelijke inventarisatie van de voortgang van het Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Net als afgelopen jaren, vindt er ook dit jaar weer een (landelijke) inventarisatie plaats van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen.

De inventarisatie is gericht op uitwerken van een bouwsteen voor de rapportage De Staat van ons Water die in mei a.s. door de Minister van I&M aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De inventarisatie wordt gebaseerd op openbare informatie van het CBS en COELO (m.b.t. de lastenontwikkeling) en er wordt net als voorgaande jaren een korte digitale vragenlijst uitgezet.  

De ambtelijke trekkers van de regio's zijn deze week geïnformeerd over de planning van de digitale vragenlijst. In de laatste week van januari zal men de digitale vragenlijst ontvangen en de deadline voor het invullen van de vragenlijst is eind februari.