Nieuws

Waterschap Friesland wil naar maatwerk bij beregeningsverbod tijdens droogte

Waterschap Friesland wil naar maatwerk bij beregeningsverbod tijdens droogte

Waterschap Friesland gaat kijken of het mogelijk is om bij extreme droogte in kleinere gebieden beregeningsverboden op te leggen. Dat heeft het dagelijks bestuur afgelopen week besloten.

Uit de evaluatie van het waterbeheer van afgelopen zomer blijkt dat een andere koers in de toekomst te verwachten valt. Het dagelijks bestuur wil onderzoeken of bij het beperken van beregening meer maatwerk per gebied en gewassoort mogelijk is. ‘Dat vraagt meer inzicht in de specifieke werking van deelgebieden en de specifieke waterbehoefte van natuur en specifieke akkerbouwgewassen’, staat in het advies, dat deze week is besproken.

Landelijk moet er een evaluatie komen voor de verdeling van het IJsselmeerwater en het toepassen van de verdringingsreeks, vindt het waterschapsbestuur. Bovendien wil het weten welk water tijdens droogte wel en niet voor beregening mag worden ingezet. Het gaat dan vooral om het verschil tussen oppervlakte- en grondwater.

Te rigoureus

Het hele werkgebied kreeg afgelopen zomer een verbod op beregening met oppervlaktewater opgelegd. „Die maatregel was gewoon te rigoureus”, zegt NAV-voorzitter Teun de Jong. Op nadrukkelijk verzoek van LTO Noord en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) werd het beregeningsverbod na een week versoepeld. Tien dagen later hief Waterschap Friesland het verbod zelfs op. De Jong adviseerde het waterschap om nog eens kritisch naar haar droogteprotocol te kijken. „Nu kreeg je de bizarre situatie dat aan de ene kant van Zoutkamp, waarvoor Waterschap Friesland verantwoordelijk is, een beregeningsverbod gold. Terwijl aan de andere kant van het dorp, waar Waterschap Noorderzijlvest werkt, wel gewoon mocht worden beregend. Dat is gewoon niet uit te leggen.”

bron: akkerwijzer.nl

Gerelateerde regio's: