Nieuws

Deltacongres over klimaatverandering

Deltacongres over klimaatverandering

Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen?

Dit is op 1 november onderwerp van gesprek tijdens het Deltacongres 2018. Het IPO is één van de organisatoren.

Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Verschillende overheden en andere organisaties werken hierin samen. Op donderdag 1 november wordt in de IJsselhallen in Zwolle het negende Nationaal Deltacongres gehouden. Het congres heeft dit jaar het thema ‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’. 

Voor meer informatie en aanmelden: www.ipo.nl