Nieuws

Biomassadag Waterschappen

Biomassadag Waterschappen

Op 10 oktober as. presenteren STOWA en de EFGF (werkgroep Biomassa) u de laatste stand van zaken op het gebied van het terugwinnen, verwaarden en vermarkten van biomassa die vrijkomt bij het waterbeheer.

Op dit moment doen de waterschappen volop onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugwinnen, verwerken en verwaarden van biomassa die vrijkomt bij hun werkzaamheden. Het gaat om uiteenlopende zaken als slib, bermmaaisel en waterplanten. STOWA heeft hier recentelijk ook een rapport over uitgebracht, getiteld 'Paktijkonderzoek bioraffinage' (2018-25). 

Tijdens de dag maakt u kennis met uiteenlopende initiatieven op het gebied van biomassa. U leert meer over de kansen en uitdagingen die er op dit gebied liggen, maar ook over de voetangels en klemmen, zoals de bestaande regelgeving die knellend werkt en mogelijk moet worden aangepast. Aan het einde van de dag hebben de begrippen als bioraffinage, biocomposieten, Plantpaal en paludicultuur in ieder geval geen geheimen meer voor u. Er is vol op gelegenheid tot netwerken en diverse organisaties, bedrijven en producten worden gepresenteerd. 

Voor meer informatie en aanmelden: www.stowa.nl