juli 2018

Nederland gaat voor een gezonde Maas

Overheden, waterbedrijven, industrie en milieuorganisaties zijn samen op weg naar een schone, vitale en drinkbare Maas. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst ‘Op weg naar een drinkbare Maas’, begin juli in Den Bosch, waarbij 80 koersbepalers aanwezig waren. Lees meer