Nieuws

Slotakkoord Klimaatstroom Zuid online

Slotakkoord Klimaatstroom Zuid online

Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben maandag 4 juni jl. op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie.

Jasmijn (10 jaar) van basisschool de Wereldboom uit Hulst verwoordde het perfect voor een volle zaal: “We moeten allemaal een beetje pijn lijden voor het milieu. Anders lukt het nooit.” Met 800 deelnemers was de top in de FutureDome een groot succes.


Er zijn al heel veel duurzame initiatieven in Zuid-Nederland. Op de Klimaattop Zuid zijn deze initiatieven bij elkaar gekomen. Dat leidt tot nieuwe energie, versnelling, kennisdeling, koppeling van initiatieven, nieuwe ideeën en verdieping. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken over grenzen heen en hebben de intentie uitgesproken om elkaar te blijven versterken en op te jutten de klimaatdoelstellingen te halen. 

Op het snijvlak tussen thema’s en sectoren is in verschillende groepen op 4 juni gewerkt aan een overzicht van quick wins, lopende projecten, acties voor de middellange termijn (MLT) en eventueel benodigde middelen. Het resultaat is samengevat in drie deelprogramma’s: energie, landbouw/ buitengebied en gebouwde omgeving. Het volledige rapport is nu beschikbaar als download.

Lees meer