Nieuws

Noord-Brabant subsidieert klimaatstresstesten voor gemeenten

Noord-Brabant subsidieert klimaatstresstesten voor gemeenten

De provincie Noord-Brabant verstrekt met ingang van 1 mei subsidies aan gemeenten voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen. 

Daarmee hoopt de provincie de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken.

De provincie heeft de ambitie om zo snel mogelijk ‘klimaatproof’ te worden en wil het gemeenten makkelijker maken daarin mee te gaan. Dat sluit aan bij het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), dat als doelstelling heeft dat alle gemeenten vóór 2020 een klimaatstresstest hebben uitgevoerd. Zo’n test onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op vier klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Ook worden kwetsbaarheden en kansen in kaart gebracht voor negen sectoren, zoals landbouw, gezondheid, veiligheid en infrastructuur, zoals beschreven in de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).

Klimaatadaptatiedialoog

Daarnaast kunnen gemeenten (apart) subsidie aanvragen voor het organiseren van een ‘klimaatadaptatiedialoog’. Dit is het gesprek tussen een gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte, zoals waterschappen, woningcorporaties, GGD of rioleringsbedrijven. Samen kunnen zij analyseren welke aanpassingen nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken, en waar nieuwe kansen benut kunnen worden. Zo kan elke gemeente een eigen klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen.

... 

Lees het hele artikel op www.waterforum.net

System.ArgumentException: Cannot instantiate a DynamicNode without an id
   bij umbraco.MacroEngines.DynamicNode..ctor(String NodeId)
   bij umbraco.MacroEngines.Library.RazorLibraryCore.NodeById(String Id)
   bij umbraco.MacroEngines.DynamicNode.NodeById(String Id)
   bij ASP._Page_macroscripts_nieuws_article_cshtml.<>c__DisplayClass44.<Regios>b__43(TextWriter __razor_helper_writer) in d:\Sites\SamenWaW\wwwroot\macroScripts\Nieuws\Article.cshtml:regel 65