Nieuws

Verslag bijeenkomst Samenwerking in de waterketen in Groningen

Verslag bijeenkomst Samenwerking in de waterketen in Groningen

Woensdag 15 november 2017 waren de ambtelijke trekkers van de regio’s en van de drinkwaterbedrijven bijeen in de Puddingfabriek in het centrum van Groningen.

Gastheer was de regio Groningen-Noord Drenthe. Bezoekers waren afkomstig uit de omliggende en verder weg gelegen regio’s samenwaw en van het landelijk project samenwaw. 

Eén keer in het jaar staat een bijeenkomst voor de trekkers in het teken van de samenwerking met de drinkwaterbedrijven. Job Rook en Hendrik Jan IJsinga van Vewin hadden het initiatief genomen om dit in het Noorden van het land te organiseren. In de regio Groningen-Noord Drenthe zijn immers twee drinkwaterbedrijven van het begin af aan bij de regionale samenwerking actief betrokken.

Het programma bestond uit een interactief inhoudelijk deel met bestuurders uit de regio en enkele presentaties over leerzame ontwikkelingen. Na een ochtend vol gedachtewisseling werd de middag gevuld met een boottocht over de Groningse grachten en de haven. 

De sprekers op deze dag waren:

  • Peter Groen, waterregisseur Groningen en Noord Drenthe: de samenwerking in Noord-Nederland.
  • Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen: waar zien we kansen? Download presentatie
  • André Hammenga, wethouder gemeente Veendam: Samenwerking in de ondergrond.
  • Bob van Zanten, DB-lid waterschap Noorderzijlvest: Inzet van effluent voor watervraag Eemshaven.
  • Bert Gerlofs, directeur van Geon: Gegevensknooppunt Groningen. Download presentatie
  • Henk van der Linden, omgevingsmanager PWN: Leren van de samenwerking tussen drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  • Dries Jansma, beleidsmedewerker riolering en water Gemeente Groningen: Verhalen van toen en nu, klimaatadaptatie.