Nieuws

Verslag bestuurlijke bijeenkomst Gouda

Verslag bestuurlijke bijeenkomst Gouda

Op donderdag 26 oktober was er weer een bestuurdersbijeenkomst van ‘Samenwerken aan Water’. In het Huis van de Stad in Gouda werd het een middag met een goed gevulde agenda.

Na de ontvangst met een lunchbuffet en het openingswoord van Hein van Stokkom, was het woord aan wethouder in Gouda, Hilde Niezen. De stand van zaken werd vervolgens doorgenomen door Jeroen Smarius, co-voorzitter kernteam Samenwerken aan Water. Over de ontwikkelingen voor de regio’s kon Smarius een optimistisch verhaal vertellen. Klimaatadaptie neemt een steeds belangrijkere positie in op bestuursniveau. De verandering van het klimaat en de aanwezigheid van nieuwe afvalstoffen blijven zorgen voor steeds veranderende uitdagingen en doelstellingen. Het nieuwe regeerakkoord biedt echter voldoende kansen voor de sector.

Plastic Whale

Om een uur of twee was het tijd voor het inspirerende verhaal van Marius Smit, de oprichter van Plastic Whale. Smit gaf middels een presentatie een inkijk in zijn uitdagende missie als eigenaar van de eerste professionele plastic fishing company ter wereld. Hij benadrukte dat het absoluut mogelijk is om als eenling iets in beweging te zetten, maar je moet wel iets gaan doen. Aan de slag gaan dus. Wat iedereen eigenlijk al wist, werd in de presentatie pijnlijk duidelijk: De ernst van de vervuiling door plastic. De aanwezigen waren onder de indruk van welke mogelijkheden er zijn om al dat plastic opnieuw te gebruiken. “Van plastic soup tot plastic sloep.”

Na de korte pauze was er ruimte om de dialoog aan te gaan op basis van drie pitches.

Klimaat, kwaliteit en kwetsbaarheid

Johan de Beer (Klimaatadaptie), Jeroen Haan (Governance) en Anette Ottolini (Waterkwaliteit) daagden de aanwezigen uit in het thema ‘klimaat, kwaliteit en kwetsbaarheid’. Na interessante discussies die hieruit ontstonden werden de uitkomsten op creatieve wijze gepresenteerd. Met behulp van de tekenaars van ‘Jongens van de tekeningen’ konden de aanwezigen mooi zien wat er in de andere groepen besproken was.

‘We gaan het gewoon doen’, met in het achterhoofd het belang van regulering en borging was de conclusie bij de klimaatadaptie. Bij het thema waterkwaliteit kwam naar voren dat een intensievere samenwerking in combinatie met een verbreding van de agenda hetgeen is wat nagestreefd moet worden. Op het gebied van Governance was de conclusie dat de deelnemers niet te snel in de regierol moeten kruipen, maar vooral doelgericht te werk moeten gaan door gewoon ‘te doen’, iets wat op meerdere onderwerpen een terugkerend issue blijkt te zijn.

Hein van Stokkom rondde de inspirerende middag af en dankten voor het aanvangen van de borrel de aanwezigen en de gemeente Gouda voor de prettige middag.

Download: