Nieuws

Kees Jan de Vet geïnstalleerd als dijkgraaf Brabantse Delta

Kees Jan de Vet geïnstalleerd als dijkgraaf Brabantse Delta

Kees Jan de Vet is officieel aan de slag gegaan als dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta. 

Hij is door Wim van de Donk, Commissaris van de Koning benoemd voor een periode van zes jaar. De Vet is de opvolger van Carla Moonen.

Zij vertrok onlangs naar pensioenfonds Zorg en Welzijn. In het verleden werkte De Vet als burgemeester en als directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij was in 2011 betrokken bij de realisatie van het Bestuursakkoord Water 2011, het Deltaprogramma en de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast komt De Vet oorspronkelijk uit het werkgebied van de Brabantse Delta.

Bron: internetbode.nl

System.ArgumentException: Cannot instantiate a DynamicNode without an id
   bij umbraco.MacroEngines.DynamicNode..ctor(String NodeId)
   bij umbraco.MacroEngines.Library.RazorLibraryCore.NodeById(String Id)
   bij umbraco.MacroEngines.DynamicNode.NodeById(String Id)
   bij ASP._Page_macroscripts_nieuws_article_cshtml.<>c__DisplayClass44.<Regios>b__43(TextWriter __razor_helper_writer) in d:\Sites\SamenWaW\wwwroot\macroScripts\Nieuws\Article.cshtml:regel 65