Nieuws

Waterschap Rivierenland 'Afvalwater van bedrijven wordt steeds vuiler'

Waterschap Rivierenland 'Afvalwater van bedrijven wordt steeds vuiler'

Waterschap Rivierenland en de gemeente Neder-Betuwe zijn geschrokken van de mate waarin bedrijven afvalwater lozen. Daarom zijn de komende tijd scherpere controles uitgevoerd. 

Waterschap Rivierenland dringt aan op actie. ,,Door de vervuiling zijn we steeds minder goed in staat om het water zo te zuiveren dat het zo schoon is dat het probleemloos geloosd mag worden op het oppervlaktewater’’, meldt een woordvoerster. ,,En we zijn verplicht om het zo te zuiveren.’’

De overheid kwam het probleem op het spoor omdat de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dodewaard eerder dit jaar steeds zwaarder belast werd met de aanvoer van vervuild water. Het is een proces dat al een paar jaar gaande is, maar dit jaar is het probleem groter geworden.

Controles

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), die voor Neder-Betuwe controleert, en Waterschap Rivierenland zijn daarom in juni gezamenlijk gestart met onaangekondigde afvalwatercontroles bij met name voedselverwerkende bedrijven. Want daar zou de meeste vervuiling vandaan komen. Er wordt niet verteld om welke bedrijven het precies gaat.

...

Lees het hele artikel op www.gelderlander.nl/rivierenland

Gerelateerde regio's: