Nieuws

Nieuwe afvalwaterstrategie: Waterschap Aa en Maas bekijkt tariefdifferentiatie

Nieuwe afvalwaterstrategie: Waterschap Aa en Maas bekijkt tariefdifferentiatie

Waterschap Aa en Maas presenteerde recent zijn nieuwe afvalwaterstrategie. De ambities reiken ver.

"We gaan verder dan alleen onze wettelijke taken," zegt Maarten Nederlof, auteur van de nieuwe strategie, dan ook.

Nederlof en het waterschap zijn geruime tijd bezig geweest met het opstellen van deze nieuwe strategie. Niet in de laatste plaats omdat alle stakeholders, bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven, om input werd gevraagd. "Daar ben ik heel trots op. We zijn niet begonnen met het formuleren van onze visie en vervolgens op zoek gegaan naar draagvlak. We hebben het andersom gedaan en wilden van onze stakeholders weten: wat verwachten jullie eigenlijk van ons?"

Dat leverde verrassende resultaten op. Zo bleek volgens Nederlof dat bedrijven meer behoefte hadden aan regie van het waterschap dan Aa en Maas zelf had aangenomen. "Je merkt dat bedrijven zeggen: maak regels, hou ze helder en handhaaf ze gewoon. Dat vond ik wel een eyeopener."

Daarnaast viel het Nederlof ook op dat bedrijven die vervuilen best bereid zijn meer te betalen voor waterzuivering. Maar daar vragen ze dan wel maatwerk voor terug. "Daarom gaan we nu eerst kijken welke wettelijke ruimte we hebben om te komen tot tariefdifferentiatie. Die is nog beperkt. Het zou dus goed kunnen dat we het meenemen in onze lobbyactiviteiten rond het nieuwe belastingstelsel van de waterschappen."

Volgens Nederlof was het tijd voor een nieuwe afvalwaterstrategie omdat de waterzuiveringen weliswaar nog niet technisch, maar wel economisch zijn afgeschreven. Bovendien wil het waterschap aanvullende zuiveringen gaan bouwen om medicijnresten en nutriënten verder uit het water te filteren. "Dat is een goed moment om vooruit te kijken en na te denken over de toekomst van afvalwaterzuivering in ons gebied."

...

Lees het hele artikel op www.h2owaternetwerk.nl

System.ArgumentException: Cannot instantiate a DynamicNode without an id
   bij umbraco.MacroEngines.DynamicNode..ctor(String NodeId)
   bij umbraco.MacroEngines.Library.RazorLibraryCore.NodeById(String Id)
   bij umbraco.MacroEngines.DynamicNode.NodeById(String Id)
   bij ASP._Page_macroscripts_nieuws_article_cshtml.<>c__DisplayClass44.<Regios>b__43(TextWriter __razor_helper_writer) in d:\Sites\SamenWaW\wwwroot\macroScripts\Nieuws\Article.cshtml:regel 65