Nieuws

Waterschap Scheldestromen neemt maatregelen tegen wateroverlast in Westkapelle

Waterschap Scheldestromen neemt maatregelen tegen wateroverlast in Westkapelle

Een grotere duiker onder de Prelaatweg in Westkapelle moet zorgen voor een betere afvoer van overtollig regenwater. Het dorp kampt al langer met wateroverlast tijdens hoosbuien. 

Dit is een van de maatregelen om dat tegen te gaan.

Ondergelopen straten en tuinen na flinke hoosbuien vormen de laatste jaren een bron van ergernis in Westkapelle. Waterschap Scheldestromen begon vorig jaar al met het vergroten van duikers in het dijkdorp om zo de wateroverlast terug te dringen. Scheldestromen trekt daar 167.000 euro voor uit. Het werk is onderdeel van een pakket aan acties van gemeente en schap. Het schap heeft inmiddels ook het polderwaterpeil verlaagd.

De gemeente Veere nam de afgelopen twee jaar al maatregelen zoals het maaien, verbreden en verdiepen van sloten; aanpassen van duikers, vergroten van waterbergingen en de aanleg van aparte goten voor afvoer van regenwater. In diverse straten liggen nu ook regenwaterriolen, zoals in de Zuidstraat, Noordstraat en Torenstraat.

...

Lees het hele artikel op www.pzc.nl

Afbeelding: De Prelaatweg in Westkapelle. © Google Streetview 

 

Gerelateerde regio's: