Nieuws

Verslag bijeenkomst Tiel

Verslag bijeenkomst Tiel

Op woensdagmiddag 28 juni was er ambtelijke bijeenkomst van Samenwerken aan Water. Ditmaal was men te gast bij waterschap Rivierenland in Tiel.


Na de introductie door Martijn Klootwijk werden de aanwezigen welkom geheten bij Rivierenland door Hennie Roorda. Zij gaf een korte terugblik op het pad dat reeds bewandeld is in de voorbije jaren. Een waterwet die ontstond uit meerdere verschillende wetten, zoals nu ook bij de Omgevingswet het geval is.

De verantwoordelijkheid gaat verder dan de betrokken organisaties in de keten. Het waterschap kan het niet alleen. Boeren die sloten aanleggen en dijkbewoners zijn bijvoorbeeld hele belangrijke raderen in het werk. Bij dit soort vertakkingen valt nog veel te winnen. 

Daarna was het woord aan Gert Dekker die een aantal zaken aangaf waarover de Tweede Kamer is geïnformeerd. De bezuinigingen zijn voor een groot deel al gerealiseerd door de drinkwaterbedrijven. Als de resultaten zich op deze manier doorontwikkelen, dan wordt de prognose voor 2020 ruim gehaald. Belangrijk is om door te blijven gaan op het moment dat doelstellingen behaald zijn. ”Doelstelling halen, en dan?”
In de discussie die op gang komt, komt duidelijk naar voren dat doelstellingen mooi zijn, maar dat het aandachtsgebied kwetsbaarheid belangrijker is dan de kosten. Zeker de komende jaren, waarbij omgaan met hitte en droogte belangrijke onderdelen zijn in de klimaatadaptie. 

Als laatste spreker voor het aangaan van de dialoog vertelde Janine Leeuwis-Tolboom namens Royal HaskoningDHV over de branchestandaard. Het is duidelijk dat rioleringskennis in beweging is door verlegging van verantwoordelijkheden en uitstroom van ervaren personeel. De vraag is dan ook met welke structuur kennis en competenties op de juiste plaats aanwezig blijven. Leeuwis-Tolboom gaf wat voorbeelden van proefprojecten.  

Na de dialoog in de vorm van een quiz en pauze volgde het actieve gedeelte van de middag. Het waterplein in Tiel werd bezocht waarbij de gemeente Tiel een mooie toelichting gaf over de kansen en uitdagingen bij de aanleg van dit plein.

De volgende ambtelijke bijeenkomst is op 12 oktober in Den Haag.
Op 26 oktober staat de bestuurlijke bijeenkomst in Gouda op het programma. 

Downloads:

Gerelateerde regio's: