Nieuws

Eén aanspreekpunt voor bedrijven voor indirecte lozingen

Eén aanspreekpunt voor bedrijven voor indirecte lozingen

De directeuren van waterschap Hollandse Delta, waterschap Rivierenland en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tekenden op 6 juni de samenwerkingsovereenkomst indirecte lozingen.

Met deze overeenkomst gaan de instanties nog nauwer samenwerken op het gebied van indirecte lozingen. Een indirecte lozing is een lozing van afvalwater op de riolering. Dit afvalwater mengt zich met huishoudelijk afvalwater en komt bij de rioolwaterzuiveringen van de waterschappen. Hier ondergaat het afvalwater de gebruikelijke huishoudelijke afvalwaterzuiveringstappen en wordt vervolgens op oppervlaktewater wordt geloosd.

Eén aanspreekpunt voor bedrijven

Voor bedrijven die een vergunning voor een indirecte lozing aanvragen betekent deze nauwere samenwerking dat zij bij de aanvraag voor een indirecte lozing bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ook direct alle consequenties in beeld krijgen.

...

Lees het hele artikel op www.wshd.nl

Bijschrift foto: De directeuren van waterschap Hollandse Delta, waterschap Rivierenland en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tekenden 6 juni de samenwerkingsovereenkomst indirecte lozingen.

Gerelateerde regio's: