Nieuws

Collectief onderzoek duinwaterbedrijven

Collectief onderzoek duinwaterbedrijven

Aangezien de Nederlandse duinwaterbedrijven vaak gemeenschappelijke vraagstukken hebben, loont het om een gezamenlijk onderzoeksprogramma te hebben. 

Het DPWE-programma is het collectieve onderzoeksprogramma van de vier duinwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides. KWR coördineert het programma en voert samen met Het Waterlaboratorium (HWL) het onderzoek uit. Het onderzoek spitst zich toe op bronnen, waterkwaliteit, zuivering en waterinfrastructuur. Het gezamenlijke onderzoek betekent de instandhouding van een stevige kennisbasis voor de duinwaterbedrijven.

Gezamenlijk onderzoek voor duurzaam drinkwater

Aangezien de Nederlandse duinwaterbedrijven vaak gemeenschappelijke vraagstukken hebben, loont het om een gezamenlijk onderzoeksprogramma te hebben. Het collectieve DPWE-onderzoeksprogramma van Dunea, PWN, Waternet en Evides richt zich specifiek op die onderwerpen die van belang zijn voor duinwaterbedrijven, en die bijdragen aan het veiligstellen van de kwaliteit van oppervlaktewaterbronnen en de waterwinning in de duinen. Het programma gaat uit van een waterketenbenadering waarbij ook samenwerking wordt gezocht met partijen buiten de watersector, zoals de energiesector.

Onderzoek naar bronnen, waterkwaliteit, zuivering en waterinfrastructuur

KWR is hoofduitvoerder en coördinator van het DPWE-onderzoeksprogramma. Zij voeren het programma samen met de waterbedrijven uit, waarbij zij ook de afstemming met andere onderzoeksprogramma’s bewaken. 

...

Lees het hele artikel op www.kwrwater.nl

Bijschrift foto: Duinwaterzuivering bij PWN