Nieuws

Waterketen Beleefroute app in Pijnacker

Waterketen Beleefroute app in Pijnacker

Het afvalwater uit onze huizen, de waterzuivering, de kwaliteit van het water in vaarten en vijvers: al die zaken staan centraal tijdens de Week van het water, die van 12 tot en met 21 mei in heel Nederland wordt gehouden. 

Pijnacker-Nootdorp doet ook mee, door openstelling van het grote rioolgemaal aan de Europalaan. Zaterdag 13 mei konden bezoekers daar terecht.

In het rioolgemaal komt via een buizenstelsel al het afvalwater van de kern Pijnacker terecht. Het gemaal zorgt er voor dat dat afvalwater via enorme pompen van 1150 kubieke meter wordt verpompt naar de rioolzuiveringsinstallatie. Bezoekers kregen een rondleidin, konden een kijkje nemen in het riool en kregen uitleg over de storingsbus.

Beleefroute

Het rioolgemaal aan de Europalaan is een belangrijk onderdeel van de waterketen in Pijnacker-Nootdorp. Maar er is meer, want de Boezemzoom, het bergbezinkbassin aan de Wilhelminasingel, het gemaal van de Oude Polder van Pijnacker en het Helofytenfilter in Emerald maken ook onderdeel uit van de waterketen. De hele waterketen is te volgen met een mooie fietstocht van 20 kilometer, die is uitgezet in een zogenaamde Beleefroute. Via de Appstore en Google Play is deze route gratis te downloaden op de iPhone of een Android smartphone. Zoek even naar de Beleefroute Waterketen Pijnacker.

...

Lees het hele artikel op pijnacker-nootdorp.tv

 

Gerelateerde regio's: