Nieuws

Burgerparticipatie en Ons water in Waterketen Groningen Drenthe

Burgerparticipatie en Ons water in Waterketen Groningen Drenthe

Burgerparticipatie is in gemeenteland terecht een belangrijk onderwerp. Het gaat over meedenken, verantwoordelijkheid en zeggenschap van de inwoners over het inrichten van de eigen leefomgeving.

En een overheid die loslaat en ruimte geeft. Het faciliteren en ondersteunen van burgerinitiatieven levert zowel de gemeente als de burger veel op.

Pilot in DAL gemeenten
Ons klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met extreme neerslag. Buien, waarbij in één keer net zoveel regen valt als normaal in een hele maand. In Loppersum maakten we dat mee met een wolkbreuk op 13 juni 2016. De overlast en schade die dit met zich meebrengt is enorm. De mondige burger vraagt van de overheid maatregelen om de overlast en schade door extreme buien te beperken. Echter veel van die maatregelen betreffen het erf van de bewoners. Te denken valt aan het afkoppelen van de regenpijp op het vuilwaterriool, het plaatsen van een regenton, het maken van een groen dak en het vergroenen van tuinen (Operatie Steenbreek).

Om dit te bereiken zijn de DAL gemeenten gestart met een pilot om via educatie en voorlichting bewoners bewust te maken van Ons Water.

Pilot cluster DAL, Eduactie en voorlichting
Burgerparticipatie is in gemeenteland tegenwoordig een toverwoord en niet onterecht. Het gaat hier over meedenken en de verantwoordelijkheid en zeggenschap over (het inrichten van) de eigen leefomgeving en een overheid die loslaat en ruimte geeft. Het betrekken van en de betrokkenheid van burgers door de overheid bij beleid en plannen, het nemen van initiatieven door burgers en het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door het faciliteren en ondersteunen van burgerinitiatieven levert zowel de gemeente als de burger (samen de gemeenschap) veel op.

...

Lees het hele artikel op www.waterketengroningendrenthe.nl

Gerelateerde regio's: