Nieuws

Waterschap Zuiderzeeland legt 125 kilometer duurzame oevers versneld aan

Waterschap Zuiderzeeland legt 125 kilometer duurzame oevers versneld aan

Waterschap Zuiderzeeland gaat in de periode van 2017 tot 2021 125 kilometer duurzame oevers versneld aanleggen. Dit heeft het waterschapsbestuur besloten.

De versnelling draagt bij aan de doelstellingen om aan de vastgestelde Europese en Nederlandse regels te voldoen. Daarnaast ontvangt het waterschap voor de aanleg subsidie, via de provincie Flevoland.

Drie redenen

Het waterschap legt duurzame oevers aan om drie redenen:

  1. Duurzame oevers zijn goedkoper in onderhoud. Ze hebben bij de aanleg een klein stukje beschoeiing. Deze beschoeiing is van onbehandeld hout en bevindt zich onder de waterlijn. Het gebruik van behandeld hout in oppervlaktewater, dat op veel plekken in Flevoland is gebruikt, is verboden. Daarnaast heeft de aan te leggen beschoeiing onder de waterlijn een langere levensduur dan de huidige beschoeiing. Hierdoor hoeft deze minder vaak vervangen te worden.
  2. Duurzame oevers dragen bij aan de realisatie van de Europese regelgeving op het gebied van waterkwaliteit. Waterschap Zuiderzeeland moet volgens de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water voor 2027 40 procent van de totale watergangen in Flevoland duurzaam inrichten. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit.
  3. Duurzame oevers leveren waterberging op, omdat een bredere tocht meer water kan opvangen. Met het oog op het waterbeleid van de 21e eeuw, werkt ook Waterschap Zuiderzeeland aan het voorkomen van wateroverlast (doelstelling van het Nationaal Bestuursakkoord Water).

....

Lees het hele artikel hier: www.flevopost.nl

Gerelateerde regio's: