Nieuws

Rioolwaterzuivering wordt stroomfabriek

Rioolwaterzuivering wordt stroomfabriek

Uit de rioolwaterzuivering in Ritthem komt straks niet alleen gezuiverd afvalwater, maar dankzij biogas ook voldoende schone elektriciteit om 380 huishoudens van stroom te voorzien.

Waterschap Scheldestromen investeert 9,7 miljoen euro in het ombouwen van de waterzuiveringsinstallatie. De werkzaamheden beginnen deze maand en moeten volgend jaar zijn afgerond. Tijdens de ombouw kan de installatie in gebruik blijven.

Biogas

Elk jaar verwerkt de installatie 15 miljard liter rioolwater van heel Walcheren. Na de ombouw wordt uit het afvalwater biogas gewonnen voor gasmotoren die elektriciteit opwekken. 

....

Lees het hele artikel hier: www.pzc.nl

Gerelateerde regio's: