Nieuws

Nieuwe werkelijkheid vergt robuust watersysteem

Nieuwe werkelijkheid vergt robuust watersysteem

Afgelopen juni is er verschrikkelijk veel regen gevallen. Dit heeft voor heel veel overlast en schade gezorgd. Maar het heeft ook heel veel met mensen gedaan. 

De boeren, inwoners van getroffen gebieden, collega's bij de gemeenten maar ook medewerkers en het bestuurders van het waterschap, allemaal hebben zij een eigen verhaal. Op dit moment is het waterschap bezig om te kijken wat er gebeurd is en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Het gevaar zit er in dat we in ons enthousiasme de mensen vergeten. Daarom hebben we Douwe Korting (voormalig journalist Nieuwe Oogst) gevraagd om bij allerlei betrokkenen de verhalen op te halen. Deze week het verhaal van Andy Engel, die zich binnen de Kempengemeente onder meer met water- en rioleringszaken bezighoudt.

Gemeente Bergeijk kreeg in juni 2016 een flinke plens water te verduren. Het watersysteem was al vol, toen die natte junimaand zich aandiende. Veel boerenland liep onder en de schade was er aanzienlijk. Maar ondanks dat er ook in de dorpen hinder en overlast was, werd de gemeente niet platgebeld. ‘De acceptatiegraad van wateroverlast lijkt toe te nemen.’ Dat constateert Andy Engel, die zich binnen de Kempengemeente onder meer met water- en rioleringszaken bezighoudt. Hij praat gedreven over water en de klimaatuitdagingen waar Nederland in het algemeen en Bergeijk in het bijzonder voor staat. En dat gaat volgens hem veel verder dan voorkomen dat straten en huizen af en toe blank komen te staan.

....

Lees het hele artikel hier: www.dommel.nl

Gerelateerde regio's: