Nieuws

Conferentie ’10 Jaar Staat van het Bestuur’

Conferentie ’10 Jaar Staat van het Bestuur’

Op de conferentie ’10 Jaar Staat van het Bestuur’ van het Ministerie van BZK op 9 februari 2017 is in een workshop ingegaan op ‘Leren van lessen uit de waterpraktijk’. 

Zie hieronder de presentatie van Jeroen Smarius en Harm Kupers. Zij benadrukken vooral dat samenwerking in de waterketen concreter moet worden. Bezuinigingen worden gehaald en nu worden gezamenlijke investeringsplannen opgesteld. Klimaatadaptatie is momenteel de grootste uitdaging.

‘We zien in de regio's dat bezuinigingen de aanleiding vormen om afspraken te maken, maar deelnemende partijen blijven wel autonome organisaties. Echt met elkaar in gesprek gaan over gezamenlijke investeringsplannen is lastig.’ Heb je een stok achter de deur nodig om samen te werken? Er is uitgebreid ingegaan op de succes- en faalfactoren van een regionale samenwerking van onderop op basis van landelijke afspraken van deze omvang.

Download de presentatie