Nieuws

Column: Wethouder Meeuwisse

Column: Wethouder Meeuwisse

Binnen de samenwerking in de waterketen zijn er verschillende bestuurlijke ambassadeurs.
Deze keer een column door mevrouw Loes Meeuwisse, wethouder van de gemeente Goes en voorzitter van SaZ+.

In mijn taak als voorzitter van SaZ+ zie ik mooie dingen ontwikkelen. De samenwerking van dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap en sinds 2014 ook Evides levert mooie dingen op. Soms is het nog even zoeken naar gezamenlijke belangen of doelen, maar in de meeste gevallen maken we elkaar operationeel sterker.

In de planvorming is het soms wat lastiger, maar daar worden ook stappen gemaakt. Het verminderen van de kwetsbaarheid, dus klimaatbestendig worden, is echter iets wat ons allen aangaat. Dat gaat soms gepaard met grootse plannen, maar het hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is een herstructureringsplan in Goes West. De woningcorporatie ging daar renoveren en het is mooi als dan alles tegelijk aangepakt kan worden. Het was een wijk waarin al jaren na regenval wateroverlast was. Bewoners beschouwen zoiets als een gegeven, maar dat mag geen reden zijn om geen slagen daarin te maken. Door bijvoorbeeld met betonklinkers in de bestrating te werken kan een dergelijk probleem opgelost worden. Het is fijn om van inwoners reacties terug te krijgen dat het toch wel erg fijn is dat de tuin niet meer blank staat.

Het lijkt makkelijk, maar je kunt hierin alleen vooruitgang boeken als alle betrokken partijen dezelfde doelstelling voor ogen hebben. Zo kan een stedenbouwkundige in zijn plannen gebakken klinkers veel mooier vinden, maar die laten geen water door. Het lijken kleine keuzes, maar ze kunnen grote gevolgen hebben. De inzet en creativiteit van medewerkers van de gemeente is in casussen als deze onontbeerlijk. We hebben veel technische kennis in huis, maar mogen dat nog veel meer benutten. We moeten ook niet bang zijn om daarin buiten de gebaande paden te treden. Belangrijk is dat we naar buiten toe duidelijk gaan maken waar we mee bezig zijn en wat men van ons mag verwachten. Inzichtelijk moet zijn dat we integraal aanpakken, maar ook projecten opstarten en op tijd afronden is iets dat we moeten voorstaan. Dat houdt ons allemaal scherp, zowel de politiek als de burger. Ik denk dat het begrip helder hier mooi op van toepassing is.

Gerelateerde regio's: