Nieuws

Waterschap legt eerste zonne-energiepark aan in Gorinchem

Waterschap legt eerste zonne-energiepark aan in Gorinchem

Waterschap Rivierenland gaat haar eerste zonne-energiepark aanleggen op het terrein van de rioolwaterzuivering Gorinchem-Oost.

In totaal plaatsen het waterschap er ruim 3000 zonnepanelen die op jaarbasis 750.000 kWh kunnen opwekken. Meer dan genoeg om deze zuivering energieneutraal te maken. Volgens planning is het zonne-energiepark eind 2017 in bedrijf.

De groene stroom van de ruim 3000 panelen wordt direct door de rioolwaterzuivering (RWZI) zelf gebruikt voor het zuiveren van afvalwater. De RWZI Gorinchem-Oost wordt hiermee volledig energieneutraal. Het overschot aan opgewekte stroom leveren we terug aan het elektriciteitsnet. Het gebruik van RWZI-terreinen voor zonnepanelen is een logische keuze. 75% van de energie die het waterschap gebruikt is nodig voor de zuivering van rioolwater. Daarnaast zijn de terreinen van rioolwaterzuiveringen niet langer nodig als slibdroogveld (slib verwerken we tegenwoordig in Energiefabrieken).

ENERGIENEUTRAAL IN 2030 

,,Waterschap Rivierenland wil in 2030 energieneutraal zijn. Door dit zonne-energiepark zijn we een stap dichter bij onze ambitie. Want de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie op deze zuivering wordt nu groter dan het energiegebruik ter plaatse", aldus Heemraad Hennie Roorda.

....

Lees het hele artikel hier: destadgorinchem.nl

Gerelateerde regio's: