Nieuws

Monitor gemeentelijke watertaken: riolering op orde, toch veranderingen op komst

Monitor gemeentelijke watertaken: riolering op orde, toch veranderingen op komst

Bij hevige buien is meer ruimte nodig voor water in straten en groen. De straat, het groen en de tuin moeten tijdelijk plaats bieden aan regenwater. 

Door toename van de hoosbuien is extra waterberging op gemeentelijke en particuliere grond nodig. Dit is een van de trends uit de Monitor gemeentelijke watertaken. De monitor is vandaag aangeboden aan bestuurders van de koepelorganisaties van gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Water op straat hoort bij het nieuwe klimaat

Het warmere klimaat zorgt voor meer hoosbuien. In 2015 gaven de gemeenten 225 miljoen euro uit aan maatregelen die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op het tegengaan van regenschade. Riolering heeft, net als andere infrastructuur zoals wegen, een maximum transportcapaciteit. Bij extreme buien staat het water op sommige plaatsen op straat te wachten tot het kan worden afgevoerd, het staat als het ware 'in de file'. Het vergroten van de riolering is niet altijd de oplossing en is duur. Daarom moet water vaker worden opgevangen op straat, in het openbare groen en in de eigen tuinen. Gemeenten en bewoners en bedrijven gaan steeds meer samen kijken naar de beste oplossing. De lokale situatie bepaalt of het doelmatig is om de afvoer en berging in het openbaar gebied te maken of het regenwater op particulier terrein in de grond te brengen.

Rioolvernieuwing

De gemeenten vernieuwen jaarlijks ongeveer duizend kilometer riolering, dat is 1,0% van het totaal. Dat is op dit moment voldoende gelet op de ouderdom van de riolering van gemiddeld 31 jaar. In de toekomst moet de vernieuwing geleidelijk toenemen. Dit kan over de tijd worden verdeeld zonder een duidelijke vervangingspiek.

Kostenbeheersing

De tijdens de crisis afgesproken besparing op de kosten wordt gehaald. Toename van de rioolheffing is niet te vermijden, omdat de aanleg van een riool meestal is betaald uit de grondverkoop en de vernieuwing ervan ten laste van de rioolheffing komt. Door meer en betere meetmethoden en het benutten van big data kunnen gemeenten steeds scherper beslissen of een investering nodig is. Deze innovaties remmen de kostenstijging.

Download de Monitor

www.riool.net\Monitor2016 'Het nut van stedelijk waterbeheer, Monitor gemeentelijke watertaken 2016'

bron: www.riool.net